Privacy statement

Privacy statement

Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ringel-Protect slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en die door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:
Winters – Handel GmbH & Co. KG
Crosewick 1
48691 Vreden
Tel: +49 2564 950 88 08
E-mail: info@ringel-protect.de

Wij hebben als functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:
Functionaris voor gegevensbescherming van Winters – Handel GmbH & Co. KG
Tel: +49 2564 950 88 08
E-mail: info@ringel-protect.de

Serverlogbestanden

Doel, rechtsgrondslag en rechtmatig belang
Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. zelfs wanneer u zich niet registreert of op andere wijze informatie doorgeeft, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server log files) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider, uw IP-adres en dergelijke.

Zij worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website
 • Het zorgen voor een vlot gebruik van onze website
 • Evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem

Wij behouden ons tevens het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.

Ontvangers van de gegevens
Voor de exploitatie en het onderhoud van onze website maken wij gebruik van technische dienstverleners, die optreden als onze orderverwerkers.

Bewaartermijn
Gegevens worden verwijderd zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit is in het algemeen het geval voor gegevens die worden gebruikt om de website te verstrekken wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Voorgeschreven of vereiste bepaling
De verstrekking van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres en de cookie-identificatie kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten en services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn.

Recht van bezwaar
Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG.

Contactaanvraag

Doel en rechtsgrondslag
Als u een vraag wilt stellen of feedback wilt geven, kunt u op de website een contactformulier invullen. De in het contactformulier ingevoerde persoonsgegevens zullen versleuteld worden verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bericht

Op die manier kunnen wij contact met u opnemen en onderhouden.
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (art. 6 lid 1 onder a AVG) en met betrekking tot het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie (art. 6 lid 1 onder b AVG).

Ontvangers van de gegevens
Ringel-Protect en de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de aangewezen dienstverleners om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Zodra het contactformulier is verwerkt, worden uw persoonsgegevens zowel door ons als door derden binnen 2 jaar verwijderd.

Verplichte of vereiste bepaling
Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden voor het verzoek meedeelt.

Recht van bezwaar
Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG.

Bestelformulier

Doel en rechtsgrondslag
Als u een bestelling wilt doen, kunt u op de website een bestelformulier invullen. De in het bestelformulier ingevoerde persoonsgegevens zullen versleuteld worden verwerkt. Wanneer u een bestelformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bericht

Op die manier kunnen wij contact met u opnemen en onderhouden.
De verwerking van de in het bestelformulier ingevulde gegevens is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (art. 6 lid 1 onder a AVG) en met betrekking tot het initiëren, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie (art. 6 lid 1 onder b AVG).

Ontvangers van de gegevens
Ringel-Protect en de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de aangewezen dienstverleners om hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Zodra het bestelformulier is verwerkt, worden uw persoonsgegevens zowel door ons als door derden binnen 2 jaar verwijderd.

Verplichte of vereiste bepaling
Het verstrekken van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden voor het verzoek meedeelt.

Recht van bezwaar
Lees hieronder de informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig art. 21 AVG.

Cookies

Voor een optimale werking van onze website, maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies worden gebruikt en met welk doel deze cookies worden geplaatst. Mocht u meer specifieke informatie wensen met betrekking tot cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Google Analytics

Ringel-Protect maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat we deze kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn:

 • Locatie
 • Besturingssysteem
 • Browser
 • Soort apparaat (tablet, mobiel of desktop)
 • Pagina’s die bekeken worden
 • Hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website
 • De tijdsduur van het verblijf op de website

Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Ringel-Protect en de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Ringel-Protect heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Microsoft Clarity

Wij maken gebruik van Microsoft Clarity om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Clarity cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Microsoft Clarity. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Clarity registreert gebruikersinteracties, zoals muisbewegingen, klikken, scrollen etc. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. In het privacybeleid van Microsoft kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een aanvraag door een natuurlijke persoon is gedaan dan wel door een machine of geautomatiseerde verwerking is misbruikt. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder f AVG op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Opmerking over de overdracht van gegevens naar de VS

Onze website bevat onder meer links naar bedrijven die in de VS gevestigd zijn. Als u gebruik maakt van deze links en erop klikt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan dus niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en gebruiken voor doeleinden, evalueren en permanent opslaan van uw gegevens. Wij hebben geen invloed op deze Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Facebook

Wij beheren een pagina op het platform van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Wij willen u erop wijzen dat u deze Facebook-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerders van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook geeft hierover meer gedetailleerde informatie onder de volgende link: https://nl-nl.facebook.com/help/pages/insights.

De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden verwerkt door Facebook Ltd. en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Facebook beschrijft in algemene bewoordingen welke informatie het ontvangt en hoe die wordt gebruikt in zijn richtsnoeren inzake gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de instellingen voor advertenties. De richtsnoeren voor het gebruik van gegevens zijn beschikbaar op de volgende link: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.

De volledige gegevensbescherming van Facebook is hier te vinden: https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Op onze Instagram-pagina heb je de mogelijkheid om te reageren op onze posts, er commentaar op te geven en ons privéberichten te sturen. Naast de inhoud die u indient, zal informatie over uw profiel, "likes" en berichten voor ons zichtbaar zijn, afhankelijk van uw privacy-instellingen.

De verwerking van uw gegevens wanneer u contact opneemt of interacteert met onze site of de inhoud ervan, wordt door ons uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder f AVG. Ons legitiem belang is om aan uw verzoek te voldoen. Voor zover wij kunnen, zullen uw gegevens worden gewist wanneer wij onze Instagram-pagina niet langer exploiteren. Voor zover deze gegevens door Facebook Ierland verder worden opgeslagen, gelden hiervoor uitsluitend de bepalingen van het gegevensbeschermingsbeleid van Instagram en de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Bepalingen in het privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden van Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875/
https://help.instagram.com/581066165581870/

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Gegevens over kinderen jonger dan 16

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie.

Rechten inzake gegevensbescherming

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage van de betrokkene overeenkomstig art. 15 AVG
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 AVG
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig art. 17 AVG
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 20 AVG
 • Recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 AVG

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart bij uw aanvraag te voegen. Opgelet: het nummer van uw identiteitskaart moet worden vermeld. Voorts dient u op uw kopie te vermelden dat deze voor bovengenoemd doel wordt verstrekt. Dit is de enige manier waarop wij ervoor kunnen zorgen dat alleen u toegang hebt tot uw persoonsgegevens. 

Ringel-Protect heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media. Wij kunnen geen herleidbare persoonsgegevens van Google Analytics verkrijgen of voor u wijzigen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 AVG

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid 1 onder f AVG; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepaling in de zin van artikel 4 lid 4 AVG.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Adres of ander identificatiemiddel moet worden gestuurd naar:

Winters – Handel GmbH & Co. KG
Crosewick 1
48691 Vreden
Tel: +49 2564 950 88 08
E-mail: info@ringel-protect.de

Gegevensbeveiliging

Ringel-Protect neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Ringel-Protect gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Contactgegevens

Winters – Handel GmbH & Co. KG
Crosewick 1
48691 Vreden
Tel: +49 2564 950 88 08
E-mail: info@ringel-protect.de
Homepage: www.ringel-protect.de

Directeur: Werner Winters
Registratienummer handelsregister: HRA 9163
Identificatienummer voor de omzetbelasting: DE340800503
Inhoudelijk verantwoordelijke: Werner Winters

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op! Hiervoor kun je het beste ons contactformulier gebruiken. Is je vraag al beantwoord en wil je Ringel-Protect® bestellen? Vul dan ons bestelformulier in!